Stratejik Planlar


2024-2028.png

Stratejik Plan (2024-2028)

stratejikplan.png

Stratejik Plan (2019-2023)

stratejikplan2014.png

Stratejik Plan (2014-2018)

stratejikplan2009.png

Stratejik Plan (2009-2013)

stratejikplan2000.png

Stratejik Plan (2000-2004)

2017.png

Sayıştay İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2017-2018)

2016.png

Sayıştay İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2015-2016)

ickontrolstandartlarina.png

Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı