EUROSAI Başkanlığı (2017-2021)


Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)'nin Avrupa bölgesel teşkilatı olan EUROSAI’nin 2017-2021 dönem başkanlığı Türk Sayıştayı tarafından başarıyla yürütülmüş ve bu görev 13 Nisan 2021’de Çek Cumhuriyeti Sayıştayına devredilmiştir. Türk Sayıştayı hali hazırda, üyeleri arasındaki mesleki dayanışmayı destekleyerek kamu sektörü denetimi ve kamu mali yönetimini güçlendirmeyi misyon edinen ve katılımcı sayısı şu an itibariyle 51 olan EUROSAI'nin yönetim Kurulu üyesidir.

 Başkanlıktan önceki süreçte; 16-19 Haziran 2014 tarihlerinde Hollanda Sayıştayının ev sahipliğinde gerçekleştirilen IX. EUROSAI Kongresinde, 10. Kongrenin 2017'de Türkiye'de düzenlenmesine, 2017-2020 tarihleri arasında Türkiye Sayıştayının EUROSAI Başkanlığını üstlenmesine ve 2014-2017 yılları arasında EUROSAI Birinci Başkan Yardımcılığını yürütmesine karar verilmiştir.

Türk Sayıştayı, 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 10. EUROSAI Kongresine ev sahipliği yapmış ve EUROSAI Başkanlığını Hollanda Sayıştayı’ndan devralmıştır.

Kongre 41 EUROSAI üye ülke Sayıştayı ve 10 gözlemci/misafir ülke Sayıştayı olmak üzere 51 ülkeden yaklaşık 170 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kongrenin gerçekleştirildiği dönemin ülkemiz için uluslararası ilişkiler ve güvenlik açısından hassas bir dönem olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yoğun ikili temaslar, telefon görüşmeleri, e-posta trafiği ve video konferanslar sayesinde oldukça yüksek bir oranda katılım sağlanması başarılmıştır.

Ana teması,“ISSAI’lerin Uygulanması: Zorluklar ve İyileşme için Çözümler” olarak belirlenen Kongre boyunca; 47. Ve 48.Yönetim Kurulu Toplantıları, iki Genel Kurul oturumu, Fikir Pazarı etkinliği ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Delegelerin katıldığı 10 eş zamanlı çalıştayın yanı sıra Sayıştay Başkanları için yükselen riskler ve sürdürülebilir kalkınma gibi hususların tartışıldığı Seminer oturumları düzenlenmiş ve çalışma oturumlarının sonuç ve önerilerinin yer aldığı İstanbul Deklarasyonu hazırlanmıştır.

EUROSAI Kongresi kapsamında gerçekleştirilen idari oturumlarda 2017-2023 yıllarını kapsayan yeni EUROSAI Stratejik Planı kabul edilmiştir. Yeni Stratejik Planının yürütülmesinde Portföy (faaliyet alanı) sorumlulukları ve projeler önemli hale gelmiştir. 8 ülke Sayıştayından (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, İspanya, Letonya, Moldova, Polonya, Türkiye) oluşan Yönetim Kurulunda 7 ülkenin denetim ve yönetişim alanlarında farklı faaliyet alanları bulunmaktadır. Kurumumuz Başkanlığı süresince bu faaliyet alanlarından Genel Yönetişim ve Kurumsal Kimlik Portföyünün liderliğini yürütmüştür. Başkanlıktan kaynaklanan idari ve stratejik faaliyetlerinin yanı sıra pek çok Proje Grubunda; Çevre Denetimi, Afet Denetimi ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Gruplarında, Etik Network bünyesinde (eski adı Etik Denetimi Görev Gücü) ve Belediye Denetimi Görev Gücünde temsil edilmektedir.

2020 yılı başında ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına covid-19 pandemisi nedeniyle Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi öngörülen XI. EUROSAI Genel Kurulu bir yıl ertelenerek 2021 yılına ötelenmiştir. Bu kapsamda 2020 yılı Mayıs ayında online olarak gerçekleştirilen 51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Sayıştayının EUROSAI Başkanlık süresi 1 yıl uzatılmıştır. Türk Sayıştayının 2017-2021 yılları arasında başarı ile sürdürdüğü EUROSAI Başkanlığı görevi 2021 yılı Nisan ayında düzenlenen XI. EUROSAI Kongresi ile Çekya Sayıştayına devredilmiştir.  

Türk Sayıştayının EUROSAI kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür;

eurosai.jpg

Başkanlıktan Kaynaklanan Görev ve Faaliyetler

1.jpg

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

2.jpg

Genel Yönetişim ve Kurumsal Kimlik Portföy Liderliği