Sayıştay Başkanı


MetinYenerBaskan

METİN YENER


1972 yılında Ankara'da doğdu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Daha sonra Başbakanlık Uzmanı, Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak Başbakanlıkta görev yaptı.

3 Ağustos 2018 de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Gazi Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim dalında ve ABD Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

22.06.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106 ncı birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

Metin YENER, evli ve iki çocuk sahibidir.