Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları


154. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2016

Sayıştayın 154. Kuruluş Yıl Dönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2016
Uluslararası Etkinliklere Katılım T.C. Sayıştay Başkanlığı 2016
Supreme Audit Matters (Practice of the Turkish Court of Accounts) Recai Akyel 2016

153. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2015

Sayıştayın 153. Kuruluş Yıl Dönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2015

152. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2014

Sayıştayın 152. Kuruluş Yıl Dönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014

151. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2013

Sayıştayın 151. Kuruluş Yıl Dönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2013

150. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2012

Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Kamu Zararı - Panel T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi Salih Kış, Yunus İnce, Nuran Koyuncu,  İlker Mete Mimiroğlu, Nagehan Yılmaz, Hatice Hilal Seyhan ve Halil Elemana 2012
Sayıştay 150 Yaşında T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Sayıştay Kanunu (Arapça-Fransızca-İngilizce-Türkçe) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI)-I- T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Umumi Murakabe Heyetinden Sayıştaya Yüksek Denetleme Kurulu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012

145. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 2007

Çevre Denetimi ve Sayıştaylar - Uluslararası Sempozyum T.C. Sayıştay Başkanlığı 2007
Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim H. Ömer Köse 2007
Environmental Auditing and Supreme Audit Institutions T.C. Sayıştay Başkanlığı 2007
Cumhuriyetin 75. Yıl Dönümü Yayınları - 1998    
A Compilation of Turkish Court of Accounts Country Papers (Sayıştayca Uluslararası Toplantılara Sunulan Tebliğler) T.C. Sayıştay Başkanlığı 1998
Avrupa Birliği Sayıştayı / İnceleme İsmail Hakkı Sayın 1998
Bilişim Teknolojisi Ortamında Denetim / Çeviri Gül Nogay ve Gökhan Yazıcı 1998
Bilişim Yönetiminin ve Teknolojisinin Denetimi / Çeviri Gülsün Canova 1998
Cumhuriyetin 75’inci Yılında Kamu Harcamaları ve Denetimi Sempozyumu-26 Ekim 1998 Tebliğler, Panel ve Tartışmalar Baran Özeren 1998
Finansal Denetim / İnceleme Fikret Gülen 1998
Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? / Çeviri Firdevs Karahan 1998
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yasayla Verilen Yetkilere Uygunluğun Denetimi / Çeviri Derya Kubalı 1998
Kıyaslama: Performans İncelemelerine Nasıl Yardımcı Olabilir? / Çeviri Emine Yarar 1998
Law on the Court of Accounts T.C. Sayıştay Başkanlığı 1998
Performans Denetimi Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar / İnceleme Derya Kubalı 1998
Performans İnceleme Konularının Seçimine İlişkin Rehber: En İyilerin Seçimi / Çeviri Işıl Özyıldırım ve Derya Duman 1998
Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması / Çeviri Fikret Gülen ve Baran Özeren 1998
Performans İncelemelerinin Tasarımına İlişkin Rehber / Çeviri Nalan Büyükkantarcıoğlu 1998
Veri Toplanması, Analizi ve Sunumu: Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? / Çeviri Gökhan Yazıcı 1998
Yatırım Projelerinin Denetimi / Çeviri Nevin Atakan 1998

135. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 1997

Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi Ahmed Akgündüz 1997
Etkin İletişim İçin Çözüm Önerileri / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Etkinlik Ölçümünün Denetimi, Raporlanması ve Kullanımı (Bölüm I) / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
INTOSAI Denetim Standartları / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
INTOSAI İç Kontrol Standartları Kılavuzu / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
İnceleme Konusunun Seçimi / Çeviri Sacit Yörüker ve Gül Nogay 1997
İncelemenin Tasarımı / Çeviri Gülsün Canova 1997
İnsan Kaynağı Yönetiminin Denetimi / Çeviri Sacit Yörüker ve Fikret Gülen 1997
İyi Yönetim Uygulaması İçin Rehber / Çeviri Sacit Yörüker ve Gül Nogay 1997
Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Hüseyin Özer 1997
Kamuoyu Araştırmasının Tasarlanması ve Uygulanması / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Mali Yönetim ve Kontrolların Denetimi / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Malzeme Yönetiminin Denetimi / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Özelleştirme Denetiminde En İyi Uygulama Örneklerini Gösteren Rehber / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Performans Denetimi – Pakistan Sayıştayı Uygulaması Nevin Atakan, Arife Coşkun ve S. Melda Sonuvar 1997
Performans Denetimi-Özet El Kitabı / Çeviri Arife Coşkun 1997
Performans Ölçümü ve Performans Denetimi / Çeviri Sacit Yörüker ve Fikret Gülen 1997
Sahteciliğe Karşı Uyanık Olma / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Verimlilik Denetimi Kanada Sayıştayı Uygulaması (Bölüm I) / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Verimlilik_Denetimi_Kanada2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Verimlilik Denetimi Kanada Sayıştayı Uygulaması (Bölüm II) / Çeviri Arife Coşkun 1997
Verimlilik Denetimi: Yapılandırılmış Bir Yaklaşım / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997

125. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 1987

İngiltere Sayıştayında İncelemeler / Çeviri Halil Kırcalı 1990
Performans Denetiminde Kanıtlar / Çeviri Kamuran Şekeroğlu 1990
Devlet Denetimi (Makaleler) / Çeviri Beyhan Ataç, Engin Ataç ve Fethi Heper 1988
Mali Denetim Rehberi (İsveç Merkezi Devlet Yönetiminde Finansal Denetim El Kitabı Özeti) / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1988
Federal Almanya Sayıştayında İncelemeler / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1988
Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu T.C. Sayıştay Başkanlığı 1987
Denetim Teknikleri (Makaleler) / Çeviri Necat Karabakal 1987
Etkinlik Denetiminin Esasları / Çeviri Ömer Faruk Batırel 1987
Federal Almanya Sayıştayı ile Bazı Sayıştayların Anayasal Yönden Karşılaştırılması  / Çeviri Bilal Murat Özgüven 1987
Hollanda Sayıştayında İncelemeler / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1987
INTOSAI'nin 30. Yılı/  Çeviri Semiramis Serin 1987
İspanya Sayıştayında İncelemeler / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1987
İtalya Sayıştayında İncelemeler / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1987
Kanada'da Kapsamlı Denetim / Çeviri Bilal Murat Özgüven 1987
Kanada Sayıştay Başkanının Avam Kamarasına Raporu / Çeviri Bilal Murat Özgüven 1987

120. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 1982

Kuruluşunun 120. Yılında Sayıştay T.C. Sayıştay Başkanlığı 1982

117. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları - 1979

Kuruluşunun 117. Yılında Sayıştay T.C. Sayıştay Başkanlığı 1979

Cumhuriyetin 50. Yıl Dönümü Yayınları - 1973

Cumhuriyetin 50. Yılında Sayıştay Servet Köksal, Hamdi Mehter, Günaydın Ersoy, Hüseyin Gürhan ve Adile Sezer 1973