Sayıştay Başkanlığı Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

TBMM’nin 22.06.2021 tarih ve 1289 sayılı kararı ile  Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Sn. Metin YENER, Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir. Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı  24 Haziran 2021 tarih ve 31521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-2.pdf