Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın Görev Devir-Teslim Sunuşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.06.2016 tarihli ve 106. Birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçilen Seyit Ahmet BAŞ, 25.06.2021 tarihinde Sayıştay Genel Kurulunda yapılan devir teslim töreni ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.06.2021 tarihli 94. Birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin YENER’e görevi devretti.
Beş yıl süreyle Sayıştay Başkanlığı görevini yürüten Seyit Ahmet BAŞ’ın görev devir-teslim sunuş metni için tıklayınız.