Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Nihai Liste Duyurusu

Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi Alımına İlişkin olarak 16-17-18 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda, sınavı asil ve yedek olarak kazananların nihai listesi ekte yer almaktadır.

Nihai listede yer alan asil ve yedek adayların Ek 2' de yer alan belgeleri Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İşçi İlişkileri Müdürlüğü' ne 06 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.