2022 Yılı Sayıştay Bütçe Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Görüşülerek Kabul Edildi

2022 Yılı Sayıştay Bütçe Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Görüşülerek Kabul Edildi

Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı Kesin Hesabı ile 2022 yılı Bütçe Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşülerek kabul edildi.