Somali Sayıştayı ve Afrika Sayıştayları Organizasyonu (AFROSAI) Heyetleri Kurumumuzu Ziyaret Etti

Somali Sayıştayı ve Afrika Sayıştayları Organizasyonu (AFROSAI) mensubu denetçiler kurumumuzu ziyaret etmiştir. Sayıştay Başkanlığı tarafından; Somali Sayıştayı mensuplarına bilgi teknolojilerinin denetim süreçleri, İş sürekliliği ve felaket kurtarma planlaması, Bilgi güvenliği, Sayıştay düzenlilik denetimi ve raporları, Sayıştay yargısı, bilgi teknolojilerinin kullanımı konularında 19-29 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitim verildi. Eğitime eğitici olarak Sayıştay denetçilerinin yanı sıra AFROSAI mensubu denetçiler de iştirak etmişlerdir.

Eğitime Somali Sayıştayından 9, AFROSAI’den ise 2 denetçi katıldı. Eğitim, teorik dersleri içermesinin yanı sıra uygulamalı ve interaktif bir biçimde gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet TEZCAN yaptığı konuşmada kendilerini tebrik ederek başarılar diledi ve Somali Sayıştayı ve AFROSAI ile işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi temennilerinde bulundu.