Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 9.6.2018 4.Daire “........... yüklenimindeki ........ İşi”nde; 2641/B poz nolu birim fiyattan ödemesi yapılan ............ m³ lük imalatın, 2641 ve 2641/B poz nolu imalatlardan hangisinin birim fiyat tarif..........
2 9.6.2018 4.Daire “............ yüklenimindeki “........ İşi”nde; 2641/B poz nolu birim fiyattan ödemesi yapılan .......... m³ lük imalatın, 2641 ve 2641/B poz nolu imalatlardan hangisinin birim fiya..........
3 9.6.2018 4.Daire “.......... yüklenimindeki “.......... İşi”nde; 2641/B poz nolu birim fiyattan ödemesi yapılan 37.846,498 m³ lük imalatın, 2641 ve 2641/B poz nolu imalatlardan hangisinin birim fiya..........
4 31.5.2018 4.Daire DİGİTÜRK ABONELİK BEDELİNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ 07.03.2016 tarih ve 93 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun 17.01.2018 tarih ve 439..........
5 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan .................işinde personelin ..........
6 24.5.2018 6.Daire Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması Denetçi sorgusunda; .................hazırlanması zorunlu olan stratejik plan ve performans programının, ................. ile s..........
7 24.5.2018 6.Daire Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’ne ihale edilen .................işinde, işi sözleşmede belirlenen sürede bitirmemesine rağmen, yü..........
8 24.5.2018 6.Daire Kesin Teminat Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ................. işinde yüklenici .................’nin sözleşmesinin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddes..........
9 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan ................. işinde personeli..........
10 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan .................işinde personelin ..........
11 24.5.2018 6.Daire Yapılmayan İş Kalemleri İçin Ödeme Yapılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’nde iş kapsamında gerçekleştirilmesi gereken iş kalemlerinin eksik ..........
12 24.5.2018 6.Daire Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’ne açık ihale ile yaptırılan .................İşi’nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilm..........
13 22.5.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ................. Genel Müdürlüğü ..... yılı hesabına ait yargılamaya esas ek raporun ..... tarihinde Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen ... no.lu Ek İlamın ...’nci ..........
14 22.5.2018 8.Daire Konaklama Gideri Farkının Yerinde Muayene Giderleri Hesabından Ödenmesi: … Bakanlığı 2015 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen …..........
15 22.5.2018 8.Daire Konaklama Gideri Farkının Yerinde Muayene Giderleri Hesabından Ödenmesi: … Bakanlığı 2015 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen … no.lu..........
16 22.5.2018 6.Daire İhale bedeli ile elenen firma teklifi arasındaki fark Asıl İlam’ın 7’nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkra..........
17 22.5.2018 6.Daire Asıl İlamın 2’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına ..........
18 8.5.2018 8.Daire Mükerrer Proje Desteği Ödemesi Yapılması: … tarafından … Başlangıç Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lere verilen destekten yararlanan … Ltd. Şti.’nin, Araştırma-Gelişti..........
19 8.5.2018 8.Daire HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE HATALI UYGULAMALAR A) Sözleşmesine göre, işin bitim tarihi 16.12.2013 olan iş için sözleşmeye aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucunda sebebiyet verilen … TL tutarınd..........
20 24.4.2018 5.Daire İşyeri hekimi çalıştırılması Belediyede Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan ......’ nin Belediye ile yapılan Sözleşmeye istinaden ayrıca işyeri hekimi olarak yaptığı göreve ilişkin ücretin ..........