Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.1.2020 5.Daire Vekalet ödemesi ……… Belediyesi tarafından 4 üncü derece Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekalet ettirilen …………’ın mevzuatta aranan tüm şartlan bir arada ta..........
2 16.1.2020 5.Daire Yemek yardımı 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi u..........
3 16.1.2020 5.Daire Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderler 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararn..........
4 16.1.2020 5.Daire Yemek yardımı 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi u..........
5 16.1.2020 5.Daire Fiyat farkı ………. Belediyesi tarafından …………. ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve ………… Şti. ile sözleşme imzalanan “…..........
6 16.1.2020 5.Daire Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderler 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararn..........
7 16.1.2020 5.Daire Yemek yardımı 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi u..........
8 16.1.2020 5.Daire Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderler 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararn..........
9 17.12.2019 5.Daire Bedelsiz imalat ………………. tarih ve ……………….. sayılı ilamın …………………’üncü maddesi il..........
10 17.12.2019 5.Daire Sahte ilaç kupürü ………………….İl Sağlık Müdürlüğünce yeşil kart sahibi hastalar için tahakkuk ettirilen ve Muhasebe Müdürlüğünce de ödemesi yapılan hastalara ait..........
11 17.12.2019 6.Daire Mevzuata aykırı olarak Şef kadrosuna atanma Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde Şef kadrosunda çalışmakta olan ...’ın İçişleri Bakanlığının izni al..........
12 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1998 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üze..........
13 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1997 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üze..........
14 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1998 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden..........
15 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. yüklenimindeki …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1997 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesap..........
16 26.11.2019 5.Daire Atama ve maaş ……. Belediyesinde şef kadrosunda çalışan …….’ın, çalıştığı kadro için mevzuatın öngördüğü şartları taşımamasına rağmen kendisine şef kadrosuna ilişkin zam,..........
17 26.11.2019 3.Daire Gecikme Cezası …......... Ltd. Şti. yükleniminde bulunan …......... ihale kayıt numaralı ve …......... TL bedelli akaryakıt alım işi kapsamındaki mal teslimlerinin gecikmesine rağme..........
18 26.11.2019 3.Daire Mevzuata Aykırı Atamadan Kaynaklanan Hatalı Ek Gösterge ve Ek Ödeme Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen unvan değişikliği sınav..........
19 21.11.2019 6.Daire Müdürlüğe Vekalet Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …………. Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten …………………&#..........
20 21.11.2019 6.Daire Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; “………………. ………………. İşi”nin geçici kabul..........