Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 23.2.2021 8.Daire Klima bakım ücretlerinin sözleşmesindeki tutardan fazla olması …… binası ile ……deki klimalara 1 aylık bakım ücreti ödenmesi gerekirken 3 aylık bakım ücreti ödenmesi sonucu kam..........
2 23.2.2021 8.Daire Kurul üyelerine konut tahsisiyle sağlanan ayni menfaatin, ücret üst sınırının aşılmasına yol açması Üst sınırdan ücret alan Kurul üyelerine kiralama suretiyle tahsis edilen konutlara ilişkin kira be..........
3 23.2.2021 8.Daire Taş Tahkimat İmalatı …’nin yükleniminde bulunan “… İnşaat” işinde, kesin hakedişten önce düzenlenen ilk 90 hakediş boyunca ödemelerin işin keşfinde öngörüldüğü üzere &..........
4 16.2.2021 8.Daire Elektrik Tüketim Bedelleri Belediyeye ait ………... ve ……………. abone numaralı elektrik sayaçlarının, 2019/3 dönemine ait elektrik tüketim fatura bedellerin..........
5 16.2.2021 8.Daire Yemek yardımı Kurum personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle hizmet alımı şeklinde yükleniciden para ile temsil edilen araçlar (..........
6 16.2.2021 8.Daire Kurum personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle hizmet alımı şeklinde yükleniciden para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtas..........
7 16.2.2021 8.Daire Yurt içinde geçici olarak görevlendirilen bilgisayar işletmeni ..................….....’e mevzuatta belirtilen sınırı aşan ölçüde konaklama bedelinin ödenmesine ilişkin olarak; 6245 sayı..........
8 16.2.2021 8.Daire Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınmasına ilişkin olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Belediyenin görev v..........
9 16.2.2021 8.Daire Yapım İşi Birim fiyat teklif usulü ile ……………. tarihinde ihale edilen, …………………….. yüklenimindeki,....................TL sö..........
10 16.2.2021 8.Daire Damga Vergisi Kesintisi Belediye tarafından ihale edilen “.......................................İşi”nde, iş artışı yapılmasına rağmen bu iş artış tutarından damga vergisi kesilmemesiyle ..........
11 16.2.2021 8.Daire Damga Vergisi Kesintisi Belediye tarafından ihale edilen “.................................nde, iş artışı yapılmasına rağmen bu iş artış tutarından damga vergisinin kesilmemesiyle ilgili olara..........
12 16.2.2021 8.Daire Gecikme Cezası ……………………………….. yüklenimindeki ....................TL sözleşme bedelli “..........................İşi”..........
13 16.2.2021 8.Daire Gecikme Cezası ………………………... yüklenimindeki ........................TL sözleşme bedelli “...…………………..........
14 16.2.2021 8.Daire Yapım İşi Birim fiyat teklif usulü ile .................tarihinde ihale edilen, ………………. yüklenimindeki, ...............….TL sözleşme bedelli, “...̷..........
15 16.2.2021 8.Daire Revize Fiyat Birim fiyat teklif usulü ile ...............….tarihinde ihale edilen, ..............................yüklenimindeki, ...........................TL sözleşme bedelli “...…..........
16 16.2.2021 8.Daire A) Toplu İş Sözleşmesi gereği...… Müdürlüğünde şoför kadrosunda bulunan personele yapılan direksiyon primi ödemesinin, sözleşmeye aykırı olarak şoför unvanı dışındaki personele de yapılmasına il..........
17 16.2.2021 8.Daire Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan ............….ve .....................’e zabıta hizmetlerinde fiilen çalışmadıkları halde mevzuata aykırı olarak maktu mesai ücreti ödenmesine i..........
18 16.2.2021 8.Daire Zabıta Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosundaki ..............................….a mevzuata aykırı olarak maktu mesai ücreti ödenmesine ilişkin ..........
19 16.2.2021 8.Daire .....................................................yüklenimindeki “Binek Araç ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım İşi”nde kiralanan ekskavatör 125 saat çalıştırıldığı halde 150 saat ü..........
20 16.2.2021 8.Daire Kiralanan Taşıtın Vergi, Sigorta ve Bakım- Onarım Giderleri Hizmet alımı suretiyle edinilen çöp toplama aracının vergi, sigorta ve bakım-onarım giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesiyle ilgili ol..........