Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 9.3.2017 6.Daire Eğlence Vergisi .... tarih ve .... sayılı Ek İlam ile tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ... tarihli ve ... tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
2 9.3.2017 6.Daire Mükerrer Ödeme İddiası Asıl İlamın 18’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan ve ... tarih ve... sayılı Ek İlam ile hakkındaki bu hükmün devamına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
3 9.3.2017 5.Daire Damga vergisi Belediye tarafından yapılan ihalelerde çalıştırılan yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden Damga Vergisi kesilmemesi neticesinde .........TL kamu zararına s..........
4 9.3.2017 5.Daire Nikah ve salon ücreti Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evlendirme Dairesinde nikah akdi yaptıran bazı kişilerden nikah ve salon ücretlerinin eksik tahsil edilmesi neticesinde..................
5 9.3.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Hukuk Birimi Amiri, Hukuk Müşaviri, Muhakemat Müdürü ve Avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenmesi ve bütçeye gelir kaydedilmesi gere..........
6 9.3.2017 5.Daire Halk Eğitim Merkezine ait elektrik, doğalgaz ve su tüketim bedellerine ilişkin faturaların Belediye bütçesinden karşılanması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezine ait elektrik, d..........
7 28.2.2017 6.Daire Huzur Hakkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye meclisi toplantıları ile ihtisas ve denetim komisyonu toplantılarına katılan bazı belediye meclis üyelerine, aynı..........
8 16.2.2017 2.Daire Kiraya verilen taşınmazların kira bedelleri ile elektrik/su giderleri tahsilatının yapılmaması. Kiraya verilen taşınmazların kira bedelleri ile elektrik/su giderleri tahsilatının yapılmaması suretiyl..........
9 16.2.2017 2.Daire …… Meslek Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. ….. Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görülmüştür...........
10 16.2.2017 2.Daire ….. Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. ….. Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görülmüştür. 2547 ..........
11 16.2.2017 2.Daire …… Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. …… Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görülmüş..........
12 16.2.2017 2.Daire Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneğ..........
13 16.2.2017 2.Daire Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görü..........
14 16.2.2017 2.Daire Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görü..........
15 16.2.2017 2.Daire …… Meslek Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi. ….. Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görülmüştür...........
16 16.2.2017 2.Daire “Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi kapsamında yüklenici tarafından taahhüt edilen kırmızı/beyaz et miktarının Teknik Şartnamede öngörülen miktarların altında olması. …..........
17 16.2.2017 5.Daire Hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan mezbahalarda kesilen hayvanlar için “Et Kombinası Çeki Pusulası” düzenlenmesine rağmen, sö..........
18 16.2.2017 5.Daire Sosyal denge tazminatı Belediye ile ......... arasında imzalanan ve 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşmenin, mevzuata aykırı hükümler içermesi ve Belediyede çalışan müdür, memur ve sö..........
19 16.2.2017 5.Daire Aile yardımı ödeneği Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi ..........
20 16.2.2017 5.Daire Damga Vergisi ....... Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirgeler sebebiyle damga vergisi ödenmesi neticesinde ....... TL kamu zararına s..........