Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 18.2.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten…’a, söz konusu göreve asale..........
2 18.2.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi sorgusunda, 3’üncü dereceli Zabıta Memuru kadrosunda olup Zabıta Müdürlüğü görevini v..........
3 18.2.2020 6.Daire Ek Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten … ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten …..........
4 18.2.2020 6.Daire Ek Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekâlet eden ...’a, vekâlet ettiği bu kadro görevine asaleten atanmada aranan öğrenim ş..........
5 18.2.2020 6.Daire Araç Kira Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … A.Ş.’ye ihale edilen; Belediye Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere İş Makinası Araç Kiralama Hizmet Alımı..........
6 18.2.2020 6.Daire Damga Vergisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından … tarihinde ihalesi yapılan …-TL sözleşme bedelli R..........
7 18.2.2020 6.Daire Damga Vergisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından … tarihinde ihalesi yapılan …-TL sözleşme bedelli “..........
8 6.2.2020 2.Daire 2018 yılında yapılan bazı kamulaştırmalardan doğan ek emlak vergisinin tahakkuk ettirilmemesi. 2018 yılında yapılan bazı kamulaştırmalardan doğan ek emlak vergisinin tahakkuk ettirilmediği görülmüştü..........
9 6.2.2020 2.Daire 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulandığı dönemde “İlçemizde Toplanan Katı Atıkların … Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” Hizmet Alımı işinde yüklenici firmaya..........
10 4.2.2020 5.Daire Trafik cezası ve gecikme cezası …………. tarih ve ……….. sayılı ilamın ………….. inci maddesiyle ………….Büyükşehir Bel..........
11 4.2.2020 5.Daire Faiz ödemesi ……….. tarih ve ………. sayılı ilamın ………. nci maddesinde, ………….. Belediyesi tarafından ………. L..........
12 21.1.2020 6.Daire Vekalet ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde Şef kadrosunda çalışmakta olan …’ın İçişleri Bakanlığının izni alınmadan 20.04.2012 ta..........
13 21.1.2020 6.Daire Avukatlık Vekalet Ücreti … Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizme..........
14 21.1.2020 6.Daire Kiraya Verilen Gayrimenkulün Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve İnternet Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması …. tarih ve …. sayılı..........
15 21.1.2020 6.Daire Teknik Personel Çalıştırılmaması Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. ihale tarihli ….TL sözleşme bedelli “Muhtelif Alımlarda EPDM Yüzeyli Dökme Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi ..........
16 21.1.2020 6.Daire Vekalet ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde Şef kadrosunda çalışmakta olan …’ın İçişleri Bakanlığının izni alınmadan 20.04.2012 ta..........
17 16.1.2020 5.Daire Sosyal denge tazminatı ………. Belediyesi ile …………. Sendikası (………..) arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi uyarınca ………..........
18 16.1.2020 5.Daire Sosyal denge tazminatı ………. Belediyesi ile …………. Sendikası (………..) arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi uyarınca ………..........
19 16.1.2020 5.Daire Sosyal denge tazminatı ………. Belediyesi ile …………. Sendikası (………..) arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi uyarınca ………..........
20 16.1.2020 5.Daire Sosyal denge tazminatı ………. Belediyesi ile …………. Sendikası (………..) arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi uyarınca ………..........