Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.5.2019 6.Daire Avukatlık vekalet ücreti 539 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 ..........
2 16.5.2019 6.Daire Gelir Vergisi 539 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayış..........
3 16.5.2019 6.Daire Gelir Vergisi … tarihli ve … sayılı Ek İlamın 3’üncü maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak numaralı bozma kararı ü..........
4 9.5.2019 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmada hazır bulunan Avukat …’… dinlenmesi neticesinde; ... Belediye Başkanlığı ile ... arasında akd..........
5 9.5.2019 6.Daire Amatör Spor Kulüplerine Yardım Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 2017 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımların mevzuatta belirtilen sınırı geçti..........
6 9.5.2019 6.Daire Gelir Vergisi Kesintisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesi ile … Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca işçilere yapılan ayni yard..........
7 9.5.2019 6.Daire Gelir Vergisi Tevkifatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Vekaleten müdürlük görevine atanan bir kısım memurlara yapılan sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir vergi..........
8 9.5.2019 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; … Belediye Başkanlığı ile … Sendikası arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli ..........
9 9.5.2019 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediye Başkanlığı ile ... arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleş..........
10 9.5.2019 6.Daire Ayni Nitelikte Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediye Başkanlığı ile … Sendikası arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarih..........
11 30.4.2019 1.Daire … İl Özel İdaresi … yılı hesabına ilişkin olarak düzenlenen … tarihli ve … sayılı ilamın …’inci maddesiyle, İl Özel İdaresince valilik makam araçları için kasko sig..........
12 30.4.2019 1.Daire … tarihli ve … sayılı asıl ilamın …’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan, …Üniversitesi Hukuk Müşavirliği biriminde görevli personele yapılan vekalet ücreti ödemelerinde..........
13 30.4.2019 7.Daire )- Asıl ilamın 2’nci maddesiyle; çeşitli tarihlerde doğrudan temin yöntemiyle aynı şartlarla kiralanan ekskavatörler arasında fahiş fiyat farkları olması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilm..........
14 30.4.2019 7.Daire Satınalma Asıl ilamın 4’üncü maddesiyle; 3 adet kameranın piyasadaki rayiç bedelinin çok üzerinde satın alınması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan i..........
15 30.4.2019 6.Daire Yemek ve yol ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere yıllık izinlerinde de sosyal yardım olarak yemek ve yol bedeli ödenme..........
16 30.4.2019 6.Daire Ücretsiz Olarak Çıkarılan Gazete İçin Ücret Ödenmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi tarafından çıkarılan gazete için..........
17 30.4.2019 1.Daire … İl Özel İdaresi … yılı hesabına ilişkin olarak düzenlenen … tarihli ve … sayılı ilamın 12’nci maddesiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik..........
18 30.4.2019 6.Daire Vekalet Ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten ...’ye asilde aranan şartları taşımamasına rağmen müdürlük ..........
19 30.4.2019 6.Daire Gelir Vergisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …. Belediyesinde avukatlara ve diğer personele yapılan vekalet ücreti ödemelerinin kümülatif gelir vergisi matrahın..........
20 30.4.2019 6.Daire Vekalet Ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten ...’e asilde aranan şartları taşımamasına rağmen müdürlük kadr..........