Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 17.1.2019 2.Daire “…. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı” işinde, A) İhale dokümanı uygulama projesi ve mahal listesi gereğince, 2B-35 Çamaşırhane odası duvarlarında 3,30 m yüksekliğinde,..........
2 15.1.2019 1.Daire … Üniversitesi … Fakültesinde, ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı olmadığı için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (d) fıkrasına göre başka şehirlerdeki yüksek..........
3 15.1.2019 1.Daire Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin mevzuatta dayanağı olmadığı halde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yurtdışına yaz okulu yoğunlaştırılmış dil kursuna gönderildiği te..........
4 15.1.2019 1.Daire ... İl Özel İdaresine ait … resmi plakalı … marka kamyonet ile maddi hasarlı trafik kazasına neden olunduğu, polis memurlarınca tutulan kaza tespit tutanağında söz konusu araç ile diğer ar..........
5 15.1.2019 1.Daire … İl Özel İdaresinde görev yapan hukuk müşaviri ile avukata ödenen vekâlet ücretlerinin 659 sayılı KHK hükümlerine aykırı olarak fazla ödendiği tespit edilmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Ka..........
6 10.1.2019 6.Daire … tarih ve … sayılı İlamın …’ncı maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereği..........
7 8.1.2019 1.Daire ... İl Özel İdaresince ... yılında, … Spor Kulübüne … TL, ... Kulübüne … TL, ... TL, ...Spor Kulübüne … TL, … Spor Kulübüne ... TL ve … . Spor Kulübüne … TL..........
8 8.1.2019 1.Daire İl Genel Meclisi Üyeleri …, …, …, …, …, …, … ve … ile İl Özel İdaresi personeli …’a, … (… gün) tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs T..........
9 8.1.2019 1.Daire İl Genel Meclisinin … tarihli ve … sayılı kararına istinaden …-… tarihleri arasında …’nden hizmet alımı yapılmak suretiyle …, … ve … ülkelerine dü..........
10 27.12.2018 5.Daire Mal Alımı Damga Vergisi Belediyenin … A.Ş. den temin etmiş olduğu bitümlü bağlayıcı ve bitüm alımından Damga Vergisi kesilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu il..........
11 27.12.2018 5.Daire Kasko sigortası …Özel araca kasko yaptırılması suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Devlete ve kamu..........
12 27.12.2018 4.Daire DERS NOTLARI İNCELEME ÜCRETİ 14.05.2014 tarih ve 164 sayılı ilamın 4/B maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun 19.04.2016 tarih ve 41805, 41806 ve 41807 tutanak numaral..........
13 27.12.2018 5.Daire Damga vergisi .....2017 tarih ve …..sayılı ilamın ..… inci maddesi ile; ….. Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul ve işletme haklarının satış ve kiralama işlemlerinde;..........
14 27.12.2018 5.Daire Maktu mesai Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personele mevzuata aykırı olarak maktu mesai ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; 5393 sayı..........
15 27.12.2018 5.Daire Katma değer vergisi Mülkiyeti belediyeye ait …taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirleri..........
16 27.12.2018 5.Daire Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme Müdür kadrolarına vekalet eden personele vekalet ettikleri kadro için asilde aranan tüm şartları taşımadıkları halde özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkı verilmes..........
17 27.12.2018 5.Daire Sözleşme Damga Vergisi Belediye tarafından ihale edilen … San. Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki “…Yapım İşi”nde iş artışı yapıldığı ancak bu tutardan sözleşme damga vergisi kesil..........
18 27.12.2018 5.Daire Damga vergisi … Müdürlüğü tarafından … tarihinde ihalesi yapılan … TL sözleşme bedelli …işinde; A-İhale kararı üzerinden Damga Vergisinin alınmaması, B-…Ltd. Şti ile i..........
19 27.12.2018 5.Daire Gelir Vergisi … tarihinde … TL bedelle, ..Ltd. Şti. iş ortaklığına ihale edilen yıllara sari … İnşaatı İşi” ne ilişkin ödenen hakedişlerden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaması..........
20 27.12.2018 5.Daire Damga Vergisi Belediye tarafından …..tan yapılan asfalt alımlarına ilişkin ödemelerden Damga Vergisinin alınmaması suretiyle ….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili ola..........