Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Vekâlet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde tekniker kadro unvanı ile görev yapan … vekâleten yürüttüğü E..........
2 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Vekâlet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadro unvanı ile görev yapan ̷..........
3 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı, Yan Ödeme, Ek Ödeme ve Vekalet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi sorgusunda; ... Belediyesinde zabıta komiseri kadro unvanı ile gö..........
4 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Vekâlet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi sorgusunda; ... Belediyesinde şef kadro unvanı ile görev yapan …’..........
5 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı ve Vekalet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Özel Kalem Müdürü … in Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğ..........
6 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde bilgisayar işletmeni kadro unvanı ile görev yapan …’e vekalet ettiği So..........
7 19.3.2020 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Vekâlet Aylığı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadro unvanı ile görev yapan ̷..........
8 18.3.2020 3.Daire Huzur Hakkı …......... tarihli ve …......... sayılı ilamın …......... üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hü..........
9 17.3.2020 6.Daire Kira Gelirlerinin Zamanaşımına Uğratılması Asıl İlamın …………’üncü maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin ü..........
10 17.3.2020 6.Daire Ecrimisil ……………. tarih ve …………. sayılı asıl İlamın ……………….’uncu maddesiyle tazminine hükmolunan konun..........
11 12.3.2020 3.Daire Gecikme Cezası …......... Mobilya - …......... yükleniminde bulunan …......... TL (KDV hariç) ihale bedelli “…......... Çevre Düzenlemesi İşi”nin, Sözleşmede belir..........
12 12.3.2020 3.Daire Gecikme Cezası …......... Ltd. Şti. yükleniminde bulunan …......... TL (KDV hariç) ihale bedelli “…......... Uygulama Projesi ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi”ni..........
13 12.3.2020 3.Daire Yol Masrafı Sözleşmeli personel olarak çalışan …......... ile eşi ve çocuğunun, ilk Sözleşme döneminin başlangıcından (15.02.2017’den) sonraki bir tarih (13.04.2017) itibarıyla BişkekR..........
14 12.3.2020 3.Daire Mal Alım Bedeli Öğrenci yemekhanesi için alınan yangın söndürme cihazına ait bedelin, yemek hizmeti alım işine ait Teknik Şartname hükümlerine aykırı olarak Yüklenici yerine Üniversite tarafından kar..........
15 12.3.2020 3.Daire Gecikme Cezası “…......... Alım İşi” kapsamında bulunan ve …......... TL (KDV hariç) bedelle …......... İletişim - …......... yüklenimine verilen 12. Kısım ürünler..........
16 12.3.2020 3.Daire Stant ve Oyun Alanı Ücreti Üniversitenin …......... Yerleşkesindeki Bahar Şenlikleri kapsamında …......... Firması tarafından açılan stantlar ve kurulan oyun alanları (basketbol, karaoke ..........
17 12.3.2020 3.Daire Ek Ödeme …......... Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında elde ettiği döner sermaye gelirlerinden, 2547 sayılı Yükseköğ..........
18 12.3.2020 3.Daire Gecikme Cezası “…......... Alım İşi” kapsamında bulunan ve …......... TL (KDV hariç) bedelle …......... İletişim - …......... yüklenimine verilen 13. Kısım ürünle..........
19 12.3.2020 3.Daire Gecikme Cezası …......... Ltd. Şti. yükleniminde bulunan …......... TL (KDV hariç) ihale bedelli “…......... Tadilat ve İmalat Yaptırılması İşi”nin, Sözleşmede belirtile..........
20 12.3.2020 3.Daire Stant Ücreti Üniversitenin …......... Yerleşkesindeki Bahar Şenlikleri kapsamında stant açmasına izin verilen “….........” ve “….........” adlı kafe işletmel..........