Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.3.2017 5.Daire Berberler Esnaf Odasına Belediye bütçesinden malzeme alımı Belediye tarafından ......Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası’nın talebi üzerine büro tefrişat malzemeleri ihtiyacının karşılanması ..........
2 16.3.2017 5.Daire Sosyal denge tazminatı ........ Belediye Başkanlığı ile ......... Sendikası (.......SEN) arasında 02.03.2012 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinde unvanlar itibariyle belirlenen tavan tutarl..........
3 16.3.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Hukuk Birimi Amiri, Hukuk Müşaviri, Muhakemat Müdürü ve Avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenmesi neticesinde ........ TL kamu zarar..........
4 9.3.2017 6.Daire Eğlence Vergisi .... tarih ve .... sayılı Ek İlam ile tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ... tarihli ve ... tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
5 9.3.2017 6.Daire Mükerrer Ödeme İddiası Asıl İlamın 18’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan ve ... tarih ve... sayılı Ek İlam ile hakkındaki bu hükmün devamına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
6 9.3.2017 5.Daire Damga vergisi Belediye tarafından yapılan ihalelerde çalıştırılan yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden Damga Vergisi kesilmemesi neticesinde .........TL kamu zararına s..........
7 9.3.2017 5.Daire Nikah ve salon ücreti Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evlendirme Dairesinde nikah akdi yaptıran bazı kişilerden nikah ve salon ücretlerinin eksik tahsil edilmesi neticesinde..................
8 9.3.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Hukuk Birimi Amiri, Hukuk Müşaviri, Muhakemat Müdürü ve Avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenmesi ve bütçeye gelir kaydedilmesi gere..........
9 9.3.2017 5.Daire Halk Eğitim Merkezine ait elektrik, doğalgaz ve su tüketim bedellerine ilişkin faturaların Belediye bütçesinden karşılanması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezine ait elektrik, d..........
10 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı ……….. yüklenimindeki “………… İşi”ne ilişkin olarak düzenlenen hakedişlerdeki sanat yapıları ve toprak imalatlarına ait fiyat farkı hesa..........
11 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı ………….. yüklenimindeki “…………… İşi”ne ilişkin oarak düzenlenen hakedişlerde, fiyat farkı hesaplamalarında Yurt İçi Üretici..........
12 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı ……….. yüklenimindeki “………… İşi”ne ilişkin olarak 2015 yılı içinde düzenlenen ……. nolu hakedişlerde; sanat yapıları ve üst..........
13 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı …………yüklenimindeki “…………… İşi”ne ilişkin olarak 2014 yılından sonra düzenlenen hakedişlerdeki fiyat farkı hesaplamalarınd..........
14 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı ………..yüklenimindeki “……..….. İşi”ne ilişkin olarak düzenlenen hakedişlerdeki fiyat farkı hesaplamalarında; A) Yurt İçi Üretici Fiyat End..........
15 2.3.2017 4.Daire Fiyat Farkı ………… yüklenimindeki “………… İşi”ne ilişkin olarak düzenlenen hakedişlerdeki fiyat farkı hesabında; A) Hakedişlerin düzenlendiği ..........
16 2.3.2017 4.Daire Hakediş Ödemesi ……….. yüklenimindeki “……… İşi”nde; Karayolları Teknik Şartnamesine aykırı olarak yapılan binder imalat bedellerinin ödenmesi sonucu me..........
17 2.3.2017 4.Daire Hakediş Ödemesi …….. yüklenimindeki “…….. İş”inde; Karayolları Teknik Şartnamesine aykırı olarak yapılan bitümlü temel ve binder imalat bedellerinin ödenmesi son..........
18 2.3.2017 4.Daire Hakediş Ödemesi ………. yüklenimindeki “…….. İşi”nde; Karayolları Teknik Şartnamesine aykırı olarak yapılan beton bordür ve binder imalat bedellerinin ödenmes..........
19 2.3.2017 4.Daire İdare Malı Bitüm Bedeli ……… yüklenimindeki “……… İşi”nde, sözleşmesinde öngörülmemiş olmasına rağmen yükleniciye …… tarihli “Gerekçe R..........
20 2.3.2017 4.Daire Hakediş Ödemesi ………… yüklenimindeki “…………İşi”nde; Karayolları Teknik Şartnamesine aykırı olarak yapılan bitümlü temel imalat bedellerinin..........