Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 28.8.2019 4.Daire YILLARA SARİ HALE GELEN YAPIM İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMAMASI …………. tarih ve …………. sayılı İlamın 2’nci maddesiyle ..........
2 11.7.2019 8.Daire Kurul üyesi aylık ücret ödemeleri …… Kurulu üyeliğine 15.01.2012 tarihinden sonra kurum içinden atananların mali ve sosyal hak ödemelerinde 6704 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile d..........
3 11.7.2019 8.Daire Kurul üyesi aylık ücret ödemeleri …… Kurulu üyeliğine 15.01.2012 tarihinden sonra kurum içinden atananların mali ve sosyal hak ödemelerinde 6704 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile d..........
4 9.7.2019 5.Daire İndirimli su tarifesi ……………….Büyükşehir Belediyesinin, bağlı kurumların ve ilçe belediyelerinin sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu belediye şirketlerine (özel h..........
5 9.7.2019 5.Daire İndirimli su tarifesi Kurum gelir hesapları ile ………………….. Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda; …………… dahilinde yer alan..........
6 9.7.2019 5.Daire İndirimli su tarifesi Kurum gelir hesapları ile …………………… Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda; …………………..........
7 9.7.2019 5.Daire İndirimli su tarifesi Kurum gelir hesapları ile ……………….. Tarifeler Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda; Kurum sistemine dernek ve vakıf olarak kaydedilen h..........
8 9.7.2019 5.Daire Hizmet alımı Kurum tarafından …………………… A.Ş.’den …………….. ihale tarihi ve ……………… ..........
9 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı …………….... ihale kayıt numarası ile ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında “katı ve sıvı yakıtlar” için belirlenen Yo/Yn endeksl..........
10 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı ……………….. ihale kayıt numarası ile ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında “katı ve sıvı yakıtlar” için belirlenen Yo/Yn en..........
11 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı …………….. ihale kayıt numarası ile ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında “katı ve sıvı yakıtlar” için belirlenen Yo/Yn endeksler..........
12 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı ……………. ihale kayıt numarası ile ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında “katı ve sıvı yakıtlar” için belirlenen Yo/Yn endeksleri..........
13 9.7.2019 5.Daire Gelir vergisi matrahı Gelir vergisinin konusuna girecek nitelikte olmasına rağmen işçi personele yapılan kreş yardımlarının gelir vergisi matrahına dâhil edilmediği, söz konusu kişilerden eksik vergi..........
14 9.7.2019 5.Daire Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a aykırı olarak elektrik ödemeleri ile birlikte Elektrik..........
15 9.7.2019 5.Daire Cezai işlem …………. San. A.Ş. yüklenimindeki ……………….. ihale kayıt numaralı “…………… Yılı ……R..........
16 9.7.2019 5.Daire Cezai işlem ………… Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki …………….. ihale kayıt numaralı “… Yılı ..................Müdürlüğü .......... İşi”..........
17 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı …………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından k..........
18 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı …………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından k..........
19 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı ……………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici taraf..........
20 9.7.2019 5.Daire Fiyat farkı …………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından k..........