Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 20.9.2018 6.Daire Tutuklu Personel Aylığından Yapılan 1/3 Kesinti ….tarih ve ….nolu asıl ilamın ….. ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun …tarih ve .....tutanak numara..........
2 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itib..........
3 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
4 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
5 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerl..........
6 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
7 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
8 20.9.2018 6.Daire Ecrimisil ....Belediyesinin mülkiyetinde bulunan konutlar için Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak tahsisin yapılmadığı, bu konutlarda belediye görevlisi olmayan kişilerin oturduğu ve konutlard..........
9 20.9.2018 6.Daire Fiyat Farkının hatalı hesaplanması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … kayıt numaralı ve 7.402.920,00 TL sözleşme bedelli ‘‘36 Ay Süre ile İlaçlama ve..........
10 20.9.2018 6.Daire Belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... İlçesi sınırları içinde .. Mahallesinde bulunan ve halkın müşterek ..........
11 20.9.2018 6.Daire Zam, tazminat ve Yan ödeme ..... Belediyesinde Zabıta Komiseri olarak çalışan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden … ile Zabıta Memuru olarak çalışan ve Zabıta Müdü..........
12 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
13 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
14 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
15 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
16 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
17 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
18 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
19 20.9.2018 6.Daire Sosyal DEnge Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu..........
20 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........