Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 31.5.2018 4.Daire DİGİTÜRK ABONELİK BEDELİNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ 07.03.2016 tarih ve 93 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun 17.01.2018 tarih ve 439..........
2 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan .................işinde personelin ..........
3 24.5.2018 6.Daire Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması Denetçi sorgusunda; .................hazırlanması zorunlu olan stratejik plan ve performans programının, ................. ile s..........
4 24.5.2018 6.Daire Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’ne ihale edilen .................işinde, işi sözleşmede belirlenen sürede bitirmemesine rağmen, yü..........
5 24.5.2018 6.Daire Kesin Teminat Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ................. işinde yüklenici .................’nin sözleşmesinin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddes..........
6 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan ................. işinde personeli..........
7 24.5.2018 6.Daire SGK İşveren Primi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ...............tarafından ihale edilen ve .................ile sözleşmesi imzalanan .................işinde personelin ..........
8 24.5.2018 6.Daire Yapılmayan İş Kalemleri İçin Ödeme Yapılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’nde iş kapsamında gerçekleştirilmesi gereken iş kalemlerinin eksik ..........
9 24.5.2018 6.Daire Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .................’ne açık ihale ile yaptırılan .................İşi’nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilm..........
10 22.5.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ................. Genel Müdürlüğü ..... yılı hesabına ait yargılamaya esas ek raporun ..... tarihinde Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen ... no.lu Ek İlamın ...’nci ..........
11 22.5.2018 8.Daire Konaklama Gideri Farkının Yerinde Muayene Giderleri Hesabından Ödenmesi: … Bakanlığı 2015 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen …..........
12 22.5.2018 8.Daire Konaklama Gideri Farkının Yerinde Muayene Giderleri Hesabından Ödenmesi: … Bakanlığı 2015 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucunda düzenlenen … no.lu..........
13 22.5.2018 6.Daire İhale bedeli ile elenen firma teklifi arasındaki fark Asıl İlam’ın 7’nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkra..........
14 22.5.2018 6.Daire Asıl İlamın 2’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına ..........
15 19.4.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ….. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan ….. Kültür Merkezi İkmal İnşaatı işinde yapılan bazı imalatların Y.23.071 poz no.lu her türlü profil demirlerin münferi..........
16 19.4.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: …... Ltd. Şti. ile ….. iş ortaklığı yükleniminde bulunan ….. Kültür Merkezi İkmal İnşaatı işinde; A) 2 ve 6 numaralı hakedişlere ait fiyat farkı hesaplamalarınd..........
17 19.4.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ….. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan ….. Yeni Müze Kompleksi (Arkeoloji, Mozaik Müz) Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenleme İşinde; A)ÖBF.002-Bazalt plakalı 3 cm kalınlığınd..........
18 19.4.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ….. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan ….. Kalesi İkmal İnşaat İşinde; A)İşin devamında statik raporun onayına kadar geçen süre için 102 gün süre verilmiş olmasına rağme..........
19 19.4.2018 8.Daire Hakediş Ödemesi: ….. Ltd Şti. yükleniminde bulunan ….. Yapım İşinde; A)İki adet otomatik sarmal kapı yapım işi ile ilgili olarak, sarmal kapı fiyatının çok yüksek belirlenmesi sonuc..........
20 19.4.2018 5.Daire Su tarifesi Belediyeler ile belediye iştiraklerine ait aboneliklerde 25.08.2016 ile 08.12.2016 tarihleri arasında tüketilen su için su tarifesinin hatalı uygulanması sonucu ........... TL kamu zararı..........