Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 22.4.2021 3.Daire Temsil, Ağırlama ve Tören Gideri …......... tarihli ve …......... sayılı sayılı ilamın …......... nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci m..........
2 22.4.2021 3.Daire İdari Para Cezası …......... tarihli ve …......... sayılı sayılı ilamın …......... üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçün..........
3 18.3.2021 6.Daire Şube Müdürlüğüne Atama Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Büyükşehir Belediyesinde atama için gereken şartları taşımayan .....’ın Toplu Konut ve Gecekondu Şube Müdü..........
4 18.3.2021 6.Daire Şube Müdürlüğüne Atama Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Büyükşehir Belediyesinde atama için gereken şartları taşımayan .....’ın Toplu Konut ve Gecekondu Şube Müdü..........
5 16.3.2021 8.Daire Zabıta Fazla Mesai Ücreti: Fiilen zabıta hizmetlerinde çalışmayan personele mevzuata aykırı olarak maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın Gö..........
6 16.3.2021 8.Daire Akaryakıt Giderleri: A) Belediye ile Belediye şirketi arasında herhangi bir taşıt kiralama sözleşmesi olmadığı halde Belediye şirketine ait taşıtların akaryakıt giderlerinin Belediye bütçesinden öden..........
7 16.3.2021 8.Daire İlan Gideri: A) Basın İlan Kurumuna yapılan ilan gideri ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlardan Damga Vergisi kesilmemesine ilişkin olarak; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun l’inci maddesinde b..........
8 16.3.2021 8.Daire İlan Gideri: A) Basın İlan Kurumuna yapılan ilan gideri ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlardan Damga Vergisi kesilmemesine ilişkin olarak; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun l’inci maddesinde b..........
9 16.3.2021 8.Daire Temsil Tören Harcaması: İşletme hakkı devredilen Belediye hamamının tanıtılması kapsamında gazetecilere ve futbolculara verilen kese, masaj türü hizmet bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesine il..........
10 16.3.2021 8.Daire Temsil Tören Harcaması: İşletme hakkı devredilen Belediye hamamının tanıtılması amacıyla verilen kese, masaj türü hizmet bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin olarak; 5393 sayılı Bel..........
11 16.3.2021 8.Daire Ek Özel Hizmet Tazminatı: Teknik hizmetler sınıfındaki personele yapılan ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödemelerinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmamasına ilişkin olarak; 20..........
12 16.3.2021 8.Daire SGK İdari Para Cezası: Sigortalı olan üç çalışana ait sigortalı işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesinden dolayı uygulanan idari para cezasının Belediye bütçesinden ödenmesine ..........
13 16.3.2021 8.Daire Akaryakıt Fiyat Farkı: ............................yüklenimindeki ........................TL bedelli “Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin” alımlarında akaryakıt fiyat farkının hatalı hesaplanmasına ..........
14 16.3.2021 8.Daire Damga Vergisi: Belediyenin sosyal sorumluluk projesi, sportif ve kültürel hizmetler kapsamında İlçe vatandaşlarına spor aktiviteleri yaptırmak amacıyla eğitmenlerle imzaladığı sözleşmelerden Damga Ve..........
15 16.3.2021 8.Daire Taşıtların Bakım Onarım Gideri: Herhangi bir kiralama sözleşmesi kapsamında yer almayan Belediye şirketine ait taşıtların bakım ve onarım giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin olarak; ..........
16 16.3.2021 8.Daire Taşıt Bakım Onarım Gideri: Belediye ile yüklenici ..............................arasında ...............….tarihinde imzalanan “3 ay süre ile 6 adet minivan panelvan, 1 adet tek kabinli pikap, 2 adet ..........
17 16.3.2021 8.Daire Avukat ve Veteriner Ücreti: Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan avukat ve veterinere ödenen net ücretin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücr..........
18 9.3.2021 8.Daire Huzur Hakkı: Bazı Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenmesine ilişkin olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32’n..........
19 9.3.2021 8.Daire Yapım İşi: Birim fiyat teklif usulü ile ihale edilen, ..................….ihale kayıt numaralı ................................yüklenimindeki “...…………………………. İşi”nde; A) Gecikmeye sebebiyet verildiğ..........
20 9.3.2021 8.Daire Damga Vergisi ........................ile Belediyenin personel şirketi .......……………….... arasında 31.12.2018 tarihinde imzalanan bir yıllık personel çalıştırılması..........