Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1998 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üze..........
2 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1997 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üze..........
3 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1998 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden..........
4 5.12.2019 4.Daire HATALI BİRİM FİYAT …………. yüklenimindeki …………. $ ihale bedelli …………. İnşaatı İşinde, İşe ait sözleşmede, “Sözleşme Birim Fiyatı”nın 2 Ocak 1997 tarihli T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesap..........
5 26.11.2019 5.Daire Atama ve maaş ……. Belediyesinde şef kadrosunda çalışan …….’ın, çalıştığı kadro için mevzuatın öngördüğü şartları taşımamasına rağmen kendisine şef kadrosuna ilişkin zam,..........
6 21.11.2019 4.Daire YENİ BİRİM FİYAT Asıl ilamın ………….’… maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi. ……..........
7 21.11.2019 4.Daire YENİ BİRİM FİYAT Asıl ilamın ………….’… maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi. ……..........
8 21.11.2019 5.Daire Sözleşme cezası …………………. tarih ve ……………… sayılı ilamın ……………… ıncı maddesi ile; ..........
9 21.11.2019 5.Daire Gecikme cezası …. tarih ve ……….sayılı ilamın ……… üncü maddesi ile ……………. Belediyesi tarafından …………R..........
10 24.10.2019 5.Daire Su, kira ve işgaliye alacakları …….. tarih ve ………….. sayılı ilamın ……………inci maddesi ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul..........
11 24.10.2019 5.Daire Yolluk ödemesi ………………. tarih ve …………… sayılı ilamın ………………. uncu maddesi ile; Yolluk ödemelerind..........
12 24.10.2019 5.Daire Uçak bileti ……………….. tarih ve ……………….. sayılı ilamın ……………….. inci maddesi ile; “..........
13 24.10.2019 5.Daire Yemek yardımı ……………….. tarih ve ………………. sayılı ilamın ………………………inci madde..........
14 24.10.2019 5.Daire Sosyal Güvenlik Kurumu ek karşılığı …………. tarih ve …………………sayılı ilamın …………….. üncü maddesi ile özetle..........
15 17.10.2019 4.Daire HAKEDİŞ ÖDEMESİ …………. TL anahtar teslim götürü sözleşme bedelli …………. A.Ş. yüklenimindeki “…………. Yapım İşi”nde; A) Anahtar teslim götürü bedel sözleşme kapsamında fen ve sanat kuralları ve işin te..........
16 17.10.2019 4.Daire İHALE KARARI ÜZERİNDEN DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ Mülkiyeti Belediyeye ait olan 25 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale kararlarının damga vergisi kesintisine tabi tutulmaması suretiyle kamu zararın..........
17 17.10.2019 3.Daire Derneklere Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Özel İdare bütçesinden derneklere ayni ve nakdi yardım yapılması suretiyle ………… TL kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgi..........
18 17.10.2019 4.Daire MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE KARŞI TARAF AVUKATLARINA ÖDENEN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI Belediyenin hasım olduğu davalar dolayısıyla mahkemelerce verilen kararla..........
19 17.10.2019 4.Daire MEMUR PERSONELE YAPILAN ULAŞIM YARDIMININ; ÜŞGÜNÜ ÜZERİNDEN VE GÜNLÜK 7 TL TUTARINDA YAPILMASI GEREKİRKEN, TÜM GÜNLER İÇİN, GÜNLÜK 10 TL TUTARINDA YAPILMASI 13.10.2000 tarihli Belediye Meclisi Kararı..........
20 17.10.2019 4.Daire AVUKATLIK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME TUTARLARI ÜZERİNDEN SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ …………., …………. ve …………. ile yapılan “avukatlık hizmeti alımına” ilişkin sözleşme tutarları üzerinden, sö..........