Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 25.6.2020 6.Daire Trafik Tescil İşlemleri Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye tarafından satın alınan otobüslerin kanuni süresi içinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanmadığı gör..........
2 25.6.2020 6.Daire Avukatlık Vekalet Ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda; Belediye lehine sonuçlanan davalardan alınan..........
3 25.6.2020 6.Daire Avukatlık Vekalet Ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda; Belediyece … tarihinde emekli olması nedeniy..........
4 25.6.2020 6.Daire Taşınmaz Gelirleri Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda ilk aşamada; Her ne kadar Denetçi tarafından … projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihal..........
5 25.6.2020 6.Daire Taşınmaz Gelirleri Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda; Her ne kadar Denetçi tarafından … projesi kapsamın..........
6 25.6.2020 6.Daire Sosyal Güvenlik Prim Kesintisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Her ne kadar denetçi tarafından … Belediyesinde görevli Başkan Danışmanlarının ücretlerinden SGK priminin..........
7 25.6.2020 6.Daire Cezai Şart Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Taş Duvar Yapım İşinde, şantiye şefi olarak çalıştırılan teknik personelin sözleşme ve eki şartnamede belirtilen özellikler..........
8 25.6.2020 6.Daire Cezai Şart Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda; Her ne kadar Denetçi tarafından .... Ltd. Şti. yüklenimind..........
9 16.6.2020 8.Daire Sosyal Denge Tazminatı: … tarih ve … sayılı (… tarih ve … tutanak numaralı) İlamın …’üncü maddesinde, Belediyede müdür ve müdür vekili olarak çalışan kişilere Topl..........
10 16.6.2020 6.Daire Harcırah Ödemesi Kurumda 15.01.2012 tarihinden sonra göreve başlayan Üst Kurul başkan ve üyelerinin yurtdışı gündeliğinin tespitinde, 375 sayılı KHK kapsamında olmadıkları yönünde alınan Kurul Karar..........
11 16.6.2020 6.Daire Maaş Ödemesi Kurumda 15.01.2012 tarihinden sonra göreve başlayan Üst Kurul üyelerinin mali ve sosyal hakları ile ilgili olarak, TBMM tarafından seçilerek göreve başlamaları gerekçe gösterilerek 375 s..........
12 16.6.2020 6.Daire Harcırah Ödemesi Denetçi tarafından, ….. Dairesi Başkanlığında uzman, teknisyen, üst kurul uzmanı, üst kurul uzman yrd. olarak kadro karşılığı statüde istihdam edilen sözleşmeli personele mevzuat ile..........
13 16.6.2020 6.Daire Harcırah Ödemesi Denetçi tarafından, …. Dairesi Başkanlığında uzman, başteknisyen, araştırmacı olarak kadro karşılığı statüde istihdam edilen sözleşmeli personele; mevzuat ile verilmiş inceleme, ön a..........
14 16.6.2020 6.Daire Harcırah Ödemesi Denetçi tarafından, …. Dairesi Başkanlığında üst kurul uzmanı, üst kurul uzman yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, uzman, araştırmacı olarak kadro karşılığı statüde i..........
15 16.6.2020 6.Daire Harcırah Ödemesi Denetçi tarafından, …., ….. ve …. Başkanlık müşaviri, Mühendis, Üst kurul uzmanı olarak kadro karşılığı statüde istihdam edilen sözleşmeli personele; mevzuat ile verilmiş inceleme, ..........
16 16.6.2020 8.Daire Hizmet Alımı: …… Büyükşehir Belediyesi tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilen …… İşinde; A) …….. B) …….. C) …&#..........
17 16.6.2020 2.Daire … Üniversitesi … yılı hesabına ilişkin … tarih ve … sayılı İlamın … üncü maddesinde; sorgu konusu yapılan … TL kamu zararının sorumlular tarafından tahsil edildiği ..........
18 16.6.2020 8.Daire Hizmet Alımı: …… Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edilen birim fiyatlı …… İli Sınırları İçerisinde …… Dairesi Başkanlığının Bakım, Onarım, Tamirat, Sulama, Montaj İş..........
19 9.6.2020 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı …………….. tarih ve ………………. sayılı asıl İlamın ………………..’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü f..........
20 9.6.2020 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı ……………. tarih ve ……………… sayılı asıl İlamın ……………………’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkra..........