Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 26.9.2017 8.Daire Silah Atış Eğitimi: ................Kurumu (.....) Başkanlık Hizmet Binası ve .......... Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğünde hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen 24 özel güvenlik görevlisinin..........
2 12.7.2017 3.Daire İş Artışı …......... tarih ve …......... sayılı ek ilam ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun …......... tarih ve …......... tutanak numaralı bozma Ka..........
3 6.7.2017 8.Daire Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödemesi: 27 Eylül 2015 tarihinde Paris’te düzenlenen EFFE Ödül Töreni’ne ......... Genel Müdürlüğü adına davetli olarak katılan Genel Müdür Vekili ....................
4 25.5.2017 5.Daire Kreş ücreti ..............................................................................A.Ş. yüklenimindeki Büyükşehir Belediyesinde Çalışan Persone..........
5 25.5.2017 5.Daire Ceza kesintisi ...............A.Ş yüklenimindeki ....................İşi ile ilgili olarak, teknik personel ücretlerinin eksik ödenmesi durumunda öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması sonucu ................
6 25.5.2017 5.Daire Damga vergisi Büyükşehir Belediyesi’ne müşavirlik hizmeti veren bazı danışmanlık hizmet sunucusu firmalara tanınan damga vergisi istisnasının 24 ayla sınırlı tutulması yerine sözleşme süresinc..........
7 25.5.2017 5.Daire Ceza kesintisi ............ yüklenimindeki ............ İşi ile ilgili olarak, teknik personel ücretlerinin eksik ödenmesi durumunda öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması sonucu ...........TL kamu ..........
8 25.5.2017 5.Daire Damga vergisi ............ İşi ile ilgili olarak, alınan ihale kararına ilişkin damga vergisinin tahsil edilmemesi sonucu ..........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan ince..........
9 25.5.2017 5.Daire Kalkınma Ajans payı ........ Kalkınma Ajansına aktarılması gereken kanuni payın hatalı hesaplanması sonucu..........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede, 5449 sa..........
10 25.5.2017 6.Daire Avukatlık vekalet ücreti ...tarih ve … sayılı İlamın 1’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) b..........
11 25.5.2017 6.Daire Personel Giderleri Asıl İlamın 4’üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamın..........
12 18.5.2017 8.Daire Kurul Üyelerinin Maaş Ödemesi: .....Üst Kurulu .... yılı hesabının .... Dairede yargılanması sonucu düzenlenen .... numaralı İlamın ...’inci maddesi ile; Üst kurul üyelerinin maaş ödemelerind..........
13 18.5.2017 8.Daire Kurul Üyelerine Maaşlarının Fazla Ödenmesi: ......... Kurulu 2013 yılı hesabının .... Dairede yargılanması sonucu düzenlenen ... numaralı İlamın ...’inci maddesi ile; Kurum personeli iken ...............
14 18.5.2017 8.Daire Konut Tahsis Giderleri: ........... Kurumu 2013 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucu düzenlenen .... sayılı asıl İlamın ...’inci maddesi ile; .... Kurulu üy..........
15 18.5.2017 8.Daire Kira bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan giderler: ..........Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün kiraladığı .... ve ..... Sahnelerinin kira bedellerinin zamanında ödenmemesi sebebiyle icra takibi..........
16 18.5.2017 8.Daire Faiz ve Gecikme Zammı Ödenmesi: .......... Müdürlüğü tarafından kullanılan Haşim İşcan Kültür Merkezi’ne ait 6530 abone numaralı sayaçtan tüketilen 2008-2013 yıllarına ait elektrik tüketim be..........
17 18.4.2017 5.Daire Asgari geçim indirimi Belediyenin muhtelif birimlerinde çalışan bazı personelin eşleri çalıştığı veya emekli olduğu halde çalışmayan eşler için öngörülen aile yardımı ödeneği ödenmesi ve gelir vergis..........
18 18.4.2017 5.Daire Emlak Vergisi Bazı emlak vergisi mükellefleri için bina inşaat sınıflarının hatalı değerlendirilerek eksik emlak vergisi tahakkuk ettrilmesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile il..........
19 18.4.2017 6.Daire Damga Vergisi Asıl İlamın 14’üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve …. tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kan..........
20 18.4.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk Servisinde çalışan avukat ve diğer personele yapılan vekâlet ücreti dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi 3 üncü fıkrasında belirtilen limitl..........