Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 17.12.2020 3.Daire İş Eksilişi …......... tarihli ve …......... sayılı ilamın …......... maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü g..........
2 1.12.2020 4.Daire EKSİK İMALAT “………….İşi”ne ait mimari uygulama projesinde, birinci bodrum katında 82 adet, ikinci bodrum katında da 169 adet olmak üzere toplam 251 adet mekanik pa..........
3 10.11.2020 8.Daire Enerji Tesisi Belediye Payı: .................................İşi Kapsamında Katı Atık Bertaraf Ücreti İşine ait hakediş ödemelerinde sözleşme hükümlerine aykırı olarak evsel atık bertarafı, özel atı..........
4 10.11.2020 8.Daire Yerinde Muayene Giderleri Hesabından Yemek Bedeli Ödenmesi: ...................................Müdürlüğünce 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 19’uncu maddesi hükmü ile 6245 sayılı Harcıra..........
5 10.11.2020 8.Daire Hakediş Ödemesi: .....................….yükleniminde bulunan ....................................işinde; basınçlı sulama şebekesi işlerinde kullanılacak boruların değişen teknik şartnameye göre..........
6 10.11.2020 8.Daire Hakediş Ödemesi: ........................….’nın yükleniminde bulunan ………………………….. işinde; basınçlı sulama şebekesi işlerinde ku..........
7 3.11.2020 4.Daire MAAŞ ÖDEMESİ Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğünde şahsa bağlı “İl Müdürü” kadrosunda bulunan kişilere, kadroları şahsa bağlı hale gelmeden önceki en son görev yerlerine göre ödenmesi gerek..........
8 3.11.2020 4.Daire VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ …………. Su ve Kanalizasyon İdaresinin muhasebe kayıtlarında yer alan …………. TL KDV alacağının Maliye Bakanlığı’ndan tahsili i..........
9 3.11.2020 4.Daire MAAŞ ÖDEMESİ Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğünde şahsa bağlı “İl Müdürü” kadrosunda bulunan kişilere, kadroları şahsa bağlı hale gelmeden önceki en son görev yerlerine göre ödenmesi gerek..........
10 3.11.2020 4.Daire MAAŞ ÖDEMESİ Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğünde şahsa bağlı “İl Müdürü” kadrosunda bulunan kişilere, kadroları şahsa bağlı hale gelmeden önceki en son görev yerlerine göre ödenmesi gerek..........
11 3.11.2020 4.Daire MAAŞ ÖDEMESİ Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğünde şahsa bağlı “İl Müdürü” kadrosunda bulunan kişilere, kadroları şahsa bağlı hale gelmeden önceki en son görev yerlerine göre ödenmesi gerek..........
12 13.10.2020 4.Daire DİJİTAL PLATFORM TEKNOLOJİ HİZMETİ ALIMI ... sayılı Ek İlamın 1'inci maddesiyle yeniden tazminine hükmolunan konunun Kurulun ... tutanak numaralı kararıyla yeniden bozulması üzerine 6085 sayılı Sayış..........
13 13.10.2020 4.Daire HİZMET ALIMI …………. Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile …………. Ortak girişimi arasında …………. tarihinde imzalanan R..........
14 13.10.2020 4.Daire YURTDIŞI HARCIRAH Asıl İlamın 4 üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi. Y..........
15 8.10.2020 8.Daire Hukuk İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapanlara vekalet ücreti ödenmesi; …. Hukuk İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde dava ve icra takibinde fiilen görevli personelden; A) 15.01.2012 t..........
16 8.10.2020 8.Daire Daire başkanlığına vekalet eden memura konut tahsis katkısı ödenmesi; Kadro karşılığı sözleşmeli statüde bulunmayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan ve daire başka..........
17 8.10.2020 8.Daire 15.01.2012 tarihinden sonra kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personele konut tahsis katkısı ödenmesi; Kurumda, 15.01.2012 tarihinden sonra Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Müdür k..........
18 8.10.2020 8.Daire 15.01.2012 tarihinden önce kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilemeye başlanan personele konut tahsis katkısı ödenmesi; 15.01.2012 tarihinden önce Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Müşavir,..........
19 15.9.2020 8.Daire İhzarat malzeme bedeli kesintisi …’nin yükleniminde bulunan … Barajı İkmali İnşaatı İşinde; yükleniciye tutanak mukabili idare malı malzeme olarak teslim edilen … m3 doğal,..........
20 15.9.2020 8.Daire Yeni birim fiyat … İnş. Mad. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin yükleniminde bulunan … Göleti Sulaması İnşaatı İşi’nde basınçlı sulama şebekesi işlerinde kullanılacak boruların de..........