Ekonomik İşbirliği Teşkilatı


mali denetim.png

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek, EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek amacı ile 1985 yılında kurulmuştur. Türkiye, 1985 yılından itibaren kurucu ülke sıfatıyla teşkilata üyedir.

Üye ülkeler tarafından; 2018, 2019 ve 2020 yıllarında EİT’ye aktarılan fonlar ile bu fonlardan yapılan harcamalara ilişkin denetimler Sayıştay mensuplarının da içinde bulunduğu denetim ekibi tarafından yapılmıştır.

Denetimler sırasında, EİT Sekreteryasına üye ülkeler tarafından aktarılan kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler üzerinden, yapılan harcamalara ilişkin ödemeler, bunlara ilişkin banka kayıtları ve muhasebeleştirme işlemleri incelenmiştir.

Denetimler sonucunda; yapılan harcamaların yasal anlaşmalar, işbirliği teşkilatı tüzüğü ve belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarında rapor düzenlenmiştir.