D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı


mali denetim.png

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Türkiye, Pakistan, İran, Malezya, Nijerya, Mısır, Bangladeş ve Endonezya ülkeleri arasında; ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak amaçlarıyla 1997 yılında kurulmuştur. Teşkilatın merkezi İstanbul’dadır.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 ve 2019-2020 dönemleri dış denetimi Sayıştay mensuplarının da içinde bulunduğu denetim ekibi tarafından yapılmıştır. Denetimlerde üye ülkeler tarafından D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına aktarılan fonlar ile bu fonlardan yapılan harcamalar incelenmiştir.