UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Fonları


mali denetim.png

Sayıştay Başkanlığı ile UNICEF Türkiye Ofisi arasında; UNICEF tarafından kamu idarelerine sağlanan fonların denetiminin yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü 17.04.2017 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda UNICEF tarafından çeşitli program ve projeler çerçevesinde kamu idarelerine aktarılan fonlar ile bu fonlardan yapılan harcamalara ilişkin Başkanlığımızca denetim yapılması kararlaştırılmıştır.

Denetimlerde, UNICEF tarafından aktarılan fonlardan yapılan harcamaların; UNICEF ile kamu kurumunun imzaladığı ortaklık sözleşmesi ile yıllık planlar veya program belgelerinde belirtilen amaçlara uygun olup olmadığını tespit etmek ve aktarılan kaynaklar ile bu kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği konusunda görüş bildirmek amaçlanmaktadır.

Denetimler sırasında, UNICEF tarafından aktarılan kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler üzerinden, yapılan harcamalara ilişkin satın alma süreçleri, ödemeler, bunlara ilişkin banka kayıtları ve muhasebeleştirme işlemleri incelenmektedir.