UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Fonları


mali denetim.png

Sayıştay Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi arasında; BMMYK tarafından kamu idarelerine sağlanan fonların denetiminin yapılmasına ilişkin mutabakat metni 17.04.2019 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda BMMYK tarafından çeşitli program ve projeler çerçevesinde kamu idarelerine aktarılan fonlar ile bu fonlardan yapılan harcamalara ilişkin Başkanlığımızca denetim yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Denetimlerde, BMMYK tarafından aktarılan fonlardan yapılan harcamaların; BMMYK ile kamu kurumunun imzaladığı ortaklık sözleşmesi ile yıllık planlar veya program belgelerinde belirtilen amaçlara uygun olup olmadığını tespit etmek ve aktarılan kaynaklar ile bu kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği konusunda görüş bildirmek amaçlanmaktadır.

 

Denetimler sırasında, BMMYK tarafından aktarılan kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler üzerinden, yapılan harcamalara ilişkin satın alma süreçleri, ödemeler, bunlara ilişkin banka kayıtları ve muhasebeleştirme işlemleri incelenmektedir.