Taşkınların Önlenmesi ve Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Konulu Ortak Denetim


mali denetim.png

Ortak denetim, EUROSAI Afet ve Felaketlere Ayrılan Fonların Denetimi Çalışma Grubu faaliyetlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu tarafından 2015 yılında yapılan Anket neticesinde 2017-2020 Çalışma Grubunun iş planına söz konusu dâhil edilmiştir.

Ortak denetime Beyaz Rusya, Avrupa Birliği Sayıştayı, Gürcistan, Polonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna Sayıştayları katılmıştır. Proje koordinatörü Ukrayna Sayıştayıdır.

Ülkelerinin ilgili nehir havzalarında taşkın riski yönetiminin etkinliğinin değerlendirdiği denetim sırasında Sayıştaylar; idari kararların uygunluğu, zamanındalığı ve tamlığı ile tahsis edilen fonların maliyet etkinliği ve verimliliği konularına odaklanmıştır.

Ortak denetim paydaşı Sayıştaylar, “Sayıştaylar Arasında Ortak Denetimler” INTOSAI Rehberi GUID 9000 hükümlerini denetimleri sırasında esas almışlardır.  

Denetim 2018-2020 dönemini kapsamıştır.

Ortak denetimin sonuçlarına ilişkin Ortak Denetim Raporu hazırlanmış olup basılmasını müteakip Çalışma Grubunun tüm üyelerine ve EUROSAI'nin yönetim organlarına 2021 yılı içinde gönderilecektir.

Ülke Sayıştayları tarafından hazırlanacak performans denetimi raporlarına ek olarak tek bir ortak denetim raporu hazırlanacaktır.