Plastik Atık Ortak Denetimi


plastikyazisiz.jpg

EUROSAI'nin beş çalışma grubundan biri olan Çevre Denetimi Çalışma Grubu'nun (WGEA) 43 üyesi bulunmaktadır. EUROSAI WGEA ve üyeleri, doğal kaynakların ve çevrenin yönetimini ve Avrupa halkının sağlık ve refahını iyileştirerek gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmak için kamu sektörü denetimlerinin gücünü kullanma taahhüdünü paylaşmaktadır.

WGEA ayrıca üye Sayıştayları işbirliğine dayalı denetimler yapmaya teşvik eder. Bu kapsamda WGEA 2017-2020 Stratejik Planında ortak denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Üye Sayıştaylar Plastik Atık konusunda işbirliğine dayalı bir denetim yapmaya davet edilmiş ve ortak denetime 12 Sayıştay katılmıştır. Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Malta, Moldova, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye. Proje koordinatörü Polonya Sayıştayıdır.

Denetim 2020-2021 dönemini kapsamaktadır.

Ülke Sayıştayları tarafından hazırlanacak performans denetimi raporlarına ek olarak tek bir ortak denetim raporu hazırlanacaktır.

Denetim temel sorusu; ilgili kamu makamlarının, plastik atık üretimi ve yönetimine ilişkin belirlenmiş hedeflere ulaşmaya yönelik planlar, stratejiler geliştirip geliştirmediği ve önlemler uygulayıp uygulamadığı hususudur.