Başkanlıktan Kaynaklanan Görev ve Faaliyetler


242_eurosai.jpg

 

 

EUROSAI Başkanı olarak Sayıştay özetle; Kongre ve Yönetim Kurulunun bütün toplantılarını yönetmek, EUROSAI’nin hedeflerine uygun faaliyette bulunmasını sağlamak, bu faaliyetlerin tüzük ve diğer EUROSAI ikincil düzenlemelere uyumunu takip etmek ve Kongre veya Yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Türk Sayıştayı 4 yıllık başkanlık süresi boyunca, pek çok önemli stratejik ve idari kararın alındığı 7 Yönetim Kuruluna ve 10.EUROSAI Kongresi idari oturumlarına başkanlık etmiştir.

 

49. Yönetim Kurulu Toplantısı

Polonya’nın Gdansk şehrinde, 13-15 Mart 2018 tarihlerinde Koordinasyon ekibi ve 49. Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu toplantısına İspanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Letonya, Finlandiya, Moldova, İsveç, Almanya, Rusya, Norveç ve Avusturya Sayıştaylarından meslek mensuplarının yanı sıra EUROSAI çalışma grubu ve görev gücü temsilcileri de katılmıştır. 2017-2023 Stratejik Planına ilişkin olan EUROSAI Eylem Planı ve EUROSAI’nin genel işleyişini belirleyen Genel Prosedürler dokümanının görüşülerek kabul edildiği toplantıda, icracı birimlerin faaliyet raporları sunulmuş, diğer bazı idari konular müzakere edilerek karara bağlanmıştır.

49.Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında ortaya çıkan bir takım anlaşmazlıkları çözmek ve kurul olarak daha verimli çalışma prensiplerini belirlemek amacıyla 18-19 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da olağandışı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu olarak takım ruhuyla çalışabilmeye ilişkin temel prensipler, geliştirilmeye açık alanlar, benimsenecek eylem planı tartışılmış ve somut çözüm önerileri derlenerek “İyi Uygulama Örneği Önergesi” olarak bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında sunulması kararlaştırılmıştır

50. Yönetim Kurulu Toplantısı

EUROSAI Başkanı ve Türk Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın başkanlığını yaptığı Koordinasyon Ekibi ve 50. EUROSAI Yönetim Kurulu (GB) toplantısı 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde Letonya Sayıştayının ev sahipliğinde Jurmala kentinde gerçekleştirildi.

EUROSAI’nin stratejik ve idari konuları ile ilgili çok yoğun bir gündeme sahip olan 50'nci GB toplantısında; EUROSAI 2017-2023 Stratejik Planının uygulanması, bu çerçevede Stratejik Hedefler ve Yönetişim Portföylerinin ilerleme raporlarının değerlendirilmesi, Operasyonel Planın güncellenmesi, EUROSAI Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin faaliyetlerinin sunumu, mali konular, XI EUROSAI Kongresi (2020)’ne ilişkin sunumlar ve INTOSAI ile ilişkiler, Yönetim Kurulu Toplantısının ana gündem maddelerini oluşturmuştur.

51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı

EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, 3 Haziran 2020 tarihinde sekiz üye Sayıştay Başkanının da katılımıyla EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında online olarak düzenlenmiştir. Toplantıda, 11. EUROSAI Kongresinin ertelenmesine ilişkin süreç ve Yönetim Kuruluna devredilen yetkiler değerlendirilmiş, EUROSAI bütçesi ile EUROSAI Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin devamına, Portfolyolara ilişkin raporlama yükümlülüklerinin ve Operasyonel Planın güncellenmesine, Kongre’de yapılacak olan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Denetçilik seçimlerine ve EUROSAI 30. Yıldönümü Kutlamalarına ilişkin kararların alınmış, son olarak da bir sonraki Yönetim Kurulu tarihine ilişkin müzakerelerde bulunulmuştur.

52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, aynı zamanda EUROSAI’nin (Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) 30. Kuruluş Yıl Dönümü tarihi olan 12 Kasım 2020’de EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında online olarak düzenlenmiştir. Toplantıya, Yönetim Kurulu üyesi Sayıştay Başkanlarının yanı sıra EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü Başkanlık temsilcileri ile INTOSAI Sekretaryası ve INTOSAI IDI temsilcileri de katılmıştır.

Açık ve kapalı oturumlardan oluşan toplantı gündeminde; 2019-2020 EUROSAI Faaliyet Raporunun ve 51. Yönetim Kurulu Toplantısı tutanaklarının onaylanması, EUROSAI Stratejik Planının uygulanmasına ilişkin raporlama faaliyetleri, EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü faaliyetlerine ilişkin raporlama faaliyetleri, mali yardım talepleri, INTOSAI ile ilişkiler kapsamındaki raporlama faaliyetleri, 2021’de düzenlenmesi planlanan 11. EUROSAI Kongresi’ne ilişkin bilgilendirme ve EUROSAI üyeliği için yapılan başvuruya ilişkin görüşmeler yer almıştır.

Toplantıda Başkanımız EUROSAI'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü için Ankara'da bir “Hatıra Ormanı” oluşturulduğunu ifade etmiş ve üzerinde üye ülke Sayıştaylarına atfedilen künyelerin bulunduğu ağaçlardan oluşan Hatıra Ormanına ilişkin ayrıca bir video paylaşılmıştır. Hatıra ormanı, üzerinde üye ülke Sayıştaylarına, eski dönem başkanlarına, EUROSAI Sekreteryasına ve EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü Başkanlıklarına atfedilen künyelerin bulunduğu ağaçlardan oluşmaktadır. Her bir ağaç için özel sertifikalar hazırlanmış ve üye ülkelere sunulmuştur.

53. Yönetim Kurulu Toplantısı

 Yönetim Kurulu üyesi olan Sayıştay Başkanlarının (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Letonya, Moldova, Hollanda, Polonya, İspanya ve Türkiye) katılımlarıyla online olarak gerçekleştirilmiştir.
Toplantının ilk kısmında EUROSAI Sekretaryası tarafından 2017-2021 EUROSAI Faaliyet Raporu sunulmuştur. Raporun ardından Sayın Seyit Ahmet BAŞ tarafından Sayıştay Başkanlığı döneminde öne çıkan faaliyetlerin özetlendiği EUROSAI 2017-2021 Başkanlık Programına İlişkin Uygulama Raporu sunulmuştur.

Toplantının ikinci kısmında ise Stratejik Amaçlar 1&2’ye ilişkin ilerleme raporları ve Yönetişim Portföyleri görüşülmüş ve Sayıştay Genel Yönetişim ve Kültür Portföyüne ilişkin rapor hakkındaki gündem maddesi kapsamında Genel Prosedürler ve Finansal Kurallar gibi bazı stratejik belgelerin güncellemeleri onaylanmıştır. Yine bu kısımda Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin faaliyet raporları ele alınmıştır.

Üçüncü, dördüncü ve nihai kısımlarda ise EUROSAI'nin mali konuları, INTOSAI ile ilişkiler ve bir sonraki Kongreye ev sahipliği yapma adaylığı ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi EUROSAI Kongresiyle ilgili konular ele alınmıştır.
Toplantı, Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin veda konuşmalarıyla sona ermiştir.