Koordinasyon Kurulu Başkanlığı


243_1.jpg

Koordinasyon Kurulu, EUROSAI Yönetim Kurulu bünyesinde ve Kurul üyelerinin bir kısmını içeren küçük bir birim olup Yönetim Kurulunun karar almasını kolaylaştırmayı ve Stratejik Planın uygulanmasını düzenli olarak izlemeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerinin yanı sıra, Koordinasyon Kurulu başkanı olarak Sayıştayın başlıca sorumlulukları; eğitim faaliyetlerini onaylamak, proje gruplarının kurulmasına onay vermek ve üyelere ev sahipliği yapacakları EUROSAI faaliyetleri için EUROSAI Bütçesinden mali destek sağlanmasına onay vermek olarak tanımlanmıştır

Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Koordinasyon Kurul toplantılarında, EUROSAI gündeminde olan temel, idari ve stratejik sorunlar önceden görüşülmüş ve ortak yaklaşımlar belirlenmiştir. Koordinasyon Ekibi üyeleri (Asıl üyeler olarak Türkiye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti Sayıştayları, gözlemci olarak EUROSAI Sekreteryalığını yürüten İspanya Sayıştayı ve misafir üyeler olarak Almanya ve İsveç Sayıştayları) fikir alışverişinde bulunmuş ve konuların daha iyi anlaşılması ve tartışılması açısından verimli bir ortam yaratılmıştır.