Genel Yönetişim ve Kurumsal Kimlik Portföy Liderliği


244_2.jpg

Portföyün asıl amacı EUROSAI’nin misyon, vizyon, değerler ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlayarak buna uygun etkin ve verimli işleyen organizasyon yapısının kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda “Stratejik Planın uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi, raporlanması ve hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için gerekli usulleri belirleyen temel mevzuat olan “Genel Usuller” Sayıştay Başkanlığındaki proje grubunca hazırlanmıştır.

2017-2023 Stratejik Plan dönemine ait Eylem Planı da Sayıştay başkanlığında stratejik hedef liderlerinin ve portföy liderlerinin katkısı ile hazırlanmıştır. Sayıştay “Tüm EUROSAI Üyelerine Ulaşmak: EUROSAI Eylem Planının Görselleştirilmesi ve Üyelerin Katılımının Cesaretlendirilmesi" konulu bir proje başlatmıştır ve projelerin ve faaliyetlerin daha fazla üye ülkeye ulaşabilmesi ve katılımın arttırılması amacıyla EUROSAI Eylem Planını görselleştirmek için Başkanlığımız döneminde aktif bir şekilde kullanılan bir web sayfası tasarlamıştır.

Sayıştay, başkanlık dönemi sonlanmadan hemen önce üye ülkelerin değerlendirmelerini ve beklentilerini anlamak ve EUROSAI’yi daha ileriye taşımak amacıyla hazırladığı anketi tüm üye ülkelere göndermiş, yüksek bir katılımla gerçekleştirilen anket sonuçlarını analiz ederek Stratejik Planda ve Eylem Planında üyelerin talepleri doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Kongreye teklif sunmuş ve teklif kabul edilmiştir.