Denetim Görüşü


Denetimgoruss.png

Denetim görüşü; olumlu görüş, şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçınma şeklindedir.

  • Olumlu görüş; denetlenen kamu idaresi mali rapor ve tablolarının geçerli raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı, kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıttığı durumlarda verilen görüştür.
  • Şartlı görüş; bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla, denetlenen kamu idaresinin mali rapor ve tablolarının geçerli raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı, bir bütün olarak kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıttığı durumlarda verilen görüştür.
  • Olumsuz görüş; denetlenen kamu idaresinin mali rapor ve tablolarının geçerli raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığı, kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmadığı durumlarda verilir.
  • Görüş bildirmekten kaçınma; denetlenen kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunlara dayanak teşkil eden hesap ve işlemlere ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememesi durumunda verilir.