Uluslararası Ortak Denetime Katılım


Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Pandemi sürecinde kamu tarafından yürütülen faaliyetlerin ortak denetimi için tüm üyeleri nezdinde çağrıya çıkmıştır. Uygunluk denetimi standartlarına dayalı olarak yürütülecek denetim çalışmasından önce tüm katılımcılara standart eğitimi verilmekte olup akabinde denetim ekiplerince INTOSAI uzmanlarının koordinasyonunda çalışmalar başlatılacaktır.

Katılımcı ülkeler sosyal yardımlar, kamu ihaleleri vb konularda  denetim yapmaya teşvik edilmiş olup, her ülke Sayıştayı denetimi neticesinde kendi ülke raporunu hazırlayacaktır. INTOSAI'nin önde gelen Sayıştaylarından olan kurumumuz Avrupa bölgesi katılımcılarından biri olarak ortak denetim çalışmasına katılmıştır.