Afet Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri Konulu Ortak Denetim


“INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubu” bünyesinde Endonezya Sayıştay Başkanlığı tarafından üstlenilen “ISSAI 5520 –Afet Yardımlarının Denetimi” rehberinin test edilmesi amacıyla Endonezya Sayıştay’ının liderliğinde Türkiye ve Ukrayna Sayıştay’larının katılımıyla Afet Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri Konulu Ortak Denetim çalışması gerçekleştirilmiştir.

Türk Sayıştayı olarak söz konusu denetim çalışmasına; denetim temel ve alt soruları ile kriterlerinin oluşturulması sürecinde aktif destek verilmiş ve denetim bulgu ve sonuçları ile Rehbere ilişkin ülkemizin görüşleri diğer katılımcı ülkelerle paylaşılmıştır. Söz konusu denetim raporuna ulaşmak için tıklayınız: https://www.intosaicbc.org/download/2012-13-parallel-disaster-rehabilitation-and-reconstruction-phase/