Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Konulu Ortak Denetim


Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Konulu Ortak Denetimin yürütülmesine yönelik girişimi Ukrayna Sayıştayı tarafından 25-29 Ocak 2009 tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilen XII INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu toplantısında gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcistan Sayıştayları, Mayıs 2010'da Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması konusunda ortak bir denetim gerçekleştirme kararı almıştır.

Karadenize kıyıdaş 5 ülke (Türkiye, Rusya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan) Sayıştayı, uluslararası düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik uygulamaların, Karadeniz’deki kirlilikle mücadeleye tahsis edilen fonların kullanımının ve kirlilik izleme değerlendirme çalışmalarının kendi ülkelerindeki etkinliğini ortaya koymak üzere bir araya gelmiştir.

Söz konusu ortak denetim raporu için tıklayınız: https://rp.gov.ua/upload-files/IntCooperation/IntAudits/31-12-2011%2010-00-00/BlackSeaAudit.pdf