Özel Kesim Standartları


Özel kesimde uygulanan standartlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir;

  • Türkiye Denetim Standartları (TDS) için tıklayınız.
  • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) için tıklayınız.
  • Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) için tıklayınız.
  • Uluslararası Denetim Standartları (ISA) için tıklayınız.