Uluslararası Kuruluşlar İle Yürütülen Faaliyetler/Etkinlikler


6INTOSAI.png

INTOSAI

5eurosai_kongre.jpeg

EUROSAI

1ASOSAI.png

ASOSAI

4ECOSAI.png

ECOSAI

8SIGMA.jpg

SIGMA

dunyabank.jpg

Dünya Bankası

2ContactCommitte.png

İrtibat Kişileri Komitesi

9taiex.jfif

TAIEX

sesricnew.png

SESRIC